Het energielabel voor woningcorporaties

Als woningcorporatie wilt u uw woningen verhuurbaar houden. Met de stijgende energieprijzen, de toenemende regeldruk van de overheid en belastingverhogingen op energie is het tijd om tot actie over te gaan. Duurzaam bouwen en energiebesparing zijn hierbij de sleutelwoorden.

MBA Bouwadvies onderwerpt uw woningbestand aan een gedegen inspectie. Vervolgens krijgt u een helder plan van aanpak met alle maatregelen die tot een hoger energielabel kunnen leiden. Deze maatregelen kunnen variëren van het plaatsen van energiezuinige installaties en het aanwenden van duurzame energiebronnen tot herbestemming van (delen van) panden.

Meer informatie kunt u vinden in onze speciale brochure voor woningcorporaties.