Duurzaam en energiezuinig bouwen

De bouwwereld raakt steeds meer doordrongen van het nut en de noodzaak van energieneutraal bouwen. Het kabinet streeft ernaar om in 2020 alle nieuwbouwprojecten energieneutraal te maken. In het in 2010 gepubliceerde partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie wordt zelfs een toekomstbeeld geschetst waarin gebouwen en woningen niet enkel energie meer consumeren, maar tevens produceren.

MBA Bouwadvies is gespecialiseerd in het bedenken van oplossingen die — zowel tijdens het bouwproces als na ingebruikname van het pand — het milieu zo min mogelijk belasten, en op lange termijn een forse energiebesparing opleveren. Hiermee is niet alleen het milieu gebaat, maar tevens de eigenaar/bewoner van de woning. De stijgende energieprijzen en de mogelijke (gedeeltelijke) afschaffing van de hypotheekrente maken de noodzaak voor forse besparing op de woonlasten tenslotte steeds duidelijker.

Voorbeelden >>

  • Het gebruik maken van prefab bouwsystemen in hout of beton: demontabel, minder afval, recyclebare materialen.
  • Het slaan van energiepalen, die zowel de functie van fundering hebben als die van bodemwarmtewisselaar voor koeling en verwarming.
  • Een optimale isolatie van vloeren, wanden en daken, met een minimale Rc-waarde van 4.
  • Het plaatsen van een elektrisch gevoede warmtepomp (met als bron de bodem en/of de lucht), die dient als vloerverwarming én koelsysteem. Tevens kan de vaatwasser op het warmwatersysteem worden aangesloten, waardoor een besparing van 45% per vaatwasbeurt wordt gerealiseerd.
  • Het plaatsen van drielaagse (in plaats van dubbele) buitenbeglazing.
  • Het gebruik maken van een energiemeter om meer inzicht te verkrijgen in het energieverbruik.
  • Het plaatsen van een elektrisch gevoede pomp om water uit de bodem op te pompen en te filteren voor drinkwatervoorziening.
  • Het opvangen en hergebruiken van hemelwater, in plaats van een buitenriolering aan te leggen. Het hemelwater wordt in een vijver door een natuurlijke filter (planten) gezuiverd of worden opgeslagen in een ondergrondse tank. Het water kan vervolgens bijvoorbeeld voor het spoelen van de toiletten worden gebruikt.
  • Het aanleggen van een centrale aansluiting voor alle (huishoudelijke) apparatuur met een slaapstand, zodat deze in één handeling volledig uitgeschakeld worden. Hierop kan een signaleringssysteem (bijvoorbeeld per sms) worden aangesloten.